Geen evenementen meer in 2020

Beste motorvrienden,

Het is alweer enige tijd geleden dat we u informeerden over onze organisatie in relatie tot de maatregelingen met betrekking tot het Coronavirus.

Sinds 1 juli zijn er nieuwe aanpassingen en mogelijkheden om te bezien of en waar eventueel motor-events mogelijk zijn.

Hiervoor zijn o.a. door de KNMV in samenwerking met de landelijke overheid vernieuwde protocollen opgesteld met de nodige verruiming, daarnaast komen er ook nog protocollen en voorwaarden vanuit de lokale overheid.

Als organisatie hebben we alles goed overwogen, dan wel uitgezocht, en komen tot de conclusie dat het organiseren van events ondanks de versoepelde maatregelen helaas geen optie is. Daarom is besloten alle evenementen voor 2020 te annuleren en onze focus te richten op volgend jaar.

Als bestuur, leden en vrijwilligers hadden wij gehoopt op een sportief jubileumjaar, maar we gaan proberen in 2021 met eenzelfde programma terug te komen.

Bestuur MACRO Rhenen